Det hele menneske

På Studsgård Friskole ser vi det som et af vore fornemste mål at udvikle eleverne til at være hele mennesker, der kan klare sig både fagligt og socialt både i et videre uddannelsessystem og i et kompleks samfund, hvor globalisering indgår som en mere og mere naturlig del.
For at fremme og opnå dette mål tager vi en lang række tiltag, både i form af at flere fag vægtes anderledes end i folkeskolen, men også ved at enkeltdage, emneuger og arrangementer skal understøtte arbejdet for det hele menneske.